lunes, 1 de agosto de 2016

Las mentiras del PSE de Errenteria sobre Lekuona tienen "patas cortas"

Ante las demagógicas “afirmaciones” realizadas por el PSE-EE de Errenteria sobre Lekuona, desde EHBildu y Errenteria Irabaziz queremos manifestar lo siguiente:
.- El presupuesto del proyecto de ejecución de la Fábrica Cultural de la danza y de las artes escénicas, Dantzagunea, Arteleku U.I. Aprobado en octubre del 2014 es de 6.462.306€. Esta es la única cantidad del proyecto de la obra, que fue recogida también en el Convenio interinstitucional firmado con la Diputación por el que se comprometian a hacerse cargo del 60% del coste. Esta cifra incluía la propia obra, los suministros y la asistencia técnica. Nunca existió otra cantidad, ni se adjudicó el proyecto Dantzagune-Lekuona por 4.180.126€ como afirma el PSE-EE.

.- Lo que se adjudico en 4.433.061€ fue exclusivamente la obra, ejecutando parte del presupuesto, que no su totalidad que obedece a todo el proyecto. Iniciadas las obras de detectó que los suelos contaminados eran más que lo inicialmente estimados y que se estaban generando daños en los garajes contiguos. Eso obligó a modificar el proyecto y supuso un incremento en el costo de la obra, en 304.343€. Ese ha sido el único incremento que ha tenido la obra hasta la fecha, un incremento del 4,71% del total del presupuesto y por los motivos expuestos, por lo que mienten al señalar que la obra tiene un sobrecoste de 57,88%. Es por tanto, rotundamente falso.

.- Ahora se ha resuelto el contrato con la empresa adjudicataria de las obras, porque el proyecto requiere de modificaciones derivadas de un aforo que los técnicos estimaron en 700, considerando un aforo sentado, y el Gobierno Vasco ha estimado que el cálculo hay que hacerlo con un aforo de pie, incrementando hasta 2400. Estas han sido cuestiones meramente técnicas, en ningún caso políticas, y es por lo que nos sorprenden las afirmaciones del PSE-EE, que nos hacen pensar que ellos sí se inmiscuían en el trabajo de los técnicos.

.- No es cierto que el volumen del edificio no esta permitido por costas. Mienten aquí también, porque este proyecto ya obtuvo la autorización de URA (Agencia Vasca del Agua), el 3 de septiembre de 2013.

.- Parece que el PSE-EE de Errenteria actúa de portavoz de la Diputación al señalar que la Diputación renegociará el Convenio, y amenaza sobre su continuidad. Ciertamente, ya no cuidan ni siquiera las formas.

.- Es ruin y miserable que el PSE-EE hable de irregularidades, porque no se corresponde con la realidad. Es ruin que pretendan, mediante la mentira, querer engañar a la gente, cuando el actuar de este equipo de gobierno es transparente en todo momento, porque así se les ha informado, y porque no ha permitido alargar una obra, con un mismo contratista, a precios mucho más elevados, como otros hacen en otros sitios. Quizás se cree el ladrón que todos son de su condición.Errenteriako PSE-EEk Lekuonaren inguruan egindako adierazpen demagogikoen aurrean Errenteria Irabaziz eta EHBilduk hurrengoa adierazi nahi dugu:


.- Dantzagune-Arteleku dantza eta arte eszenikoetako kultura fabrikarako 2014ko urrian onartutako presupuestoa 6.462.306€koa zen. Kopuru hori bera izan zen Diputazioarekin izenpetutako lankidetza hitzarmenean kontenplatzen zen berdina, gastuaren %60a bere gain egingo zuela adierazten zuen hitzarmena. Kopuru horrek obra, hornikuntzak eta asistentzia teknikoa barnebiltzen zituen. Ez zen inoiz beraz beste kopururik egon, eta noski, ez zen Dantzagunea, PSE-EEk dion bezala, 4.180.126€gatik esleitua izan.

.- 4.433.061€gatik esleitu zena obra izan zen soil soilik, aurrekontuaren parte bat exekutatuz (ez guztia, guztia proiektu osoari baitagokio). Behin obrak hasita kutsatutako lurren azalera uste baino handiagoa zela eta inguruko garajeetan kalteak eragiten ari zirela konturatu ginen. Horrek proiektua aldatzera behartu gintuen eta 304.343€ko gain karga eragin zuen. Hori izan da egon den gain kostu bakarra, azaldutako arrazoiengatik eta proiektuaren %4,71 suposatzen du. Gezurretan ari dira obrak %57,88ko gainkostua duela esatean. Gezurra da erabat.

.- Orain esleitutako enpresarekin kontratua ebatzi da, aforo arrazoiengatik proiektuak aldaketak eskatzen baititu, hasieran teknikoek aforoa eseritako 700 lagunetan zehaztu baitzuten baina Euskal Gobernuak kalkulua zutik egin behar zela zehaztu zuen, kopurua 2400eraino igoz. Gai hauek erabat teknikoak izan dira, inongo momentuan ikuspegi politikorik sartuz, horregatik dira hain larriak PSE-EEren baieztapenak, beraiek lan teknikoan muturrak sartu izan dituztela argi uzten baitute.

.- Gezurra da eraikuntzaren tamaina ez dela espainiar gobernuko kosta sailetik onartu. Gezurra diote hemen proeiktuak URAren (Uraren Euskal Agentzia) baimena lortu baitzuen 2013ko irailaren 3an.

.- Badirudi Errenteriako PSE-EEk Diputazioaren bozeramaile lanetan dabilela hitzarmena berrikusiko dela adierazten duenean edo jarraipena bera ezbaian jartzen duenean. Ez dituzte gutxieneko formak ere gordetzen.

.- Makurra eta miserablea da PSE-EEk irregulartasunez hitz egitea, ez baita egia eta ez baitator bat errealitatearekin. Makurra da gezurrak erabiliaz herritarrak engainatu nahi izatea, gobernu taldearen jarduna beti oinarritu denean gardentasunean. PSE-EE beti egon da zuzenean informatua eta ez gara prest egon kontratista berdinarekin jarraitzeko prezio altuagotan, beste batzuk zenbait lekutan egiten duten bezala. Akaso, gazteleraz esaten den bezala “se cree el ladrón que todos son de su condición”.