viernes, 28 de octubre de 2016

En Errenteria quienes reciclen pagarán un 25% menos en su recibo

"Quienes ya participan en Errenteria en esta recogida selectiva de materia orgánica verán como su tasa por el servicio municipal de recogida y eliminación de residuos es menor que la que abonaron en este 2016. En 2017 esta tasa se situará a nivel general en 119,04€. Con el 25% de descuento quienes participan en esta faceta del reciclaje abonarán 89,28€. Cabe recordar que este año 2016 la tasa general era de 98,38€"


Este pasado martes se aprobaron en el pleno municipal de Errenteria las ordenanzas fiscales para el próximo año 2017. En Errenteria quienes reciclen la materia orgánica pagarán un 25% menos en 2017 por su recibo de recogida y eliminación de residuos. El Ayuntamiento hará un esfuerzo económico en relación al impulso de las bonificaciones a quienes muestran de forma cotidiana y activa su compromiso por un mejor tratamiento de los residuos que empieza en algo tan básico como es su separación.
Además de mantener las bonificaciones a los comercios y establecimientos que colaboren activamente en la separación y recogida de cartón-papel y vidrio, se ha aumentado al 30% las bonificaciones a las personas dadas de alta en los programas de compostaje doméstico y comunitario y al 25% a quienes participan activamente en el programa municipal de recogida selectiva de biorresiduo (materia orgánica) mediante el quinto contenedor o popularmente conocido como “contenedor marrón”
Quienes ya participan en Errenteria en esta recogida selectiva de materia orgánica verán como su tasa por el servicio municipal de recogida y eliminación de residuos es menor que la que abonaron en este 2016. En 2017 esta tasa se situará a nivel general en 119,04€. Con el 25% de descuento quienes participan en esta faceta del reciclaje abonarán 89,28€. Cabe recordar que este año 2016 la tasa general era de 98,38€.
El compromiso cotidiano con la separación de residuos y concretamente con la materia orgánica supone un menor coste económico al conjunto de la comunidad y justo es bonificar este compromiso.

Asteartean onartu zituen Errenteriako udalbatzak 2017rako ordenantza fiskalak. Errenterian, materia organikoa birziklatzen dutenek % 25 gutxiago ordainduko dute 2017an hondakinak bildu eta ezabatzeko zerbitzuaren gaineko tasan. Udalak ahalegin ekonomikoa egin du egunez egun hondakinen tratamendua hobetzearen aldeko konpromiso aktiboa erakusten duten herritarrei hobariak eskaintzeko.  Kartoia-papera eta beira bereizi eta jasotzeko programan parte hartzen duten denda eta establezimenduentzako hobariak mantentzeaz gain, %30 igo dira etxeko konpostajeko eta konpostaje komunitarioko programetan alta emanda daudenentzako hobariak eta %25 biohondakina (materia organikoa) bosgarren edukiontziaren edo “edukiontzi marroi”aren bidez biltzeko programan parte hartzen dutenenak.
Errenterian materia organikoa gaika biltzeko programan dagoeneko parte hartzen dutenek ikusiko dute hondakinak bildu eta ezabatzeko zerbitzuaren gaineko tasa 2016an ordaindutakoa baino txikiagoa izango dela. 2017an tasa hori, oro har, 119,04 eurokoa izango da. Birziklatzeko bide hau baliatzen dutenek, % 25eko hobariarekin, 89,28 € ordainduko dute. 2016an tasa orokorra 98,38 € izan da.
Materia organikoa birziklatzen dutenen konpromisoak herriak ordaindu beharreko diru kopurua arintzen du eta bidezkoa da konpromiso hori saritzea. Azkenik, oraindik ere ingurumena babesteko konpromisoa hartu eta hondakinak bereizten ez dituztenak gonbidatu nahi ditugu pauso hori ematera; eman izena eta hartu parte. Jarrera positibo horri guztiok aterako dioguna etekina eta lortuko dugu herria iraunkorragoa izatea hondakinen tratamenduari dagokionez.